Disposem d’una oferta regular de formació en economia social i cooperativisme per a tots els públics, tant per a aquelles persones que tenen ganes d’apropar-se a l’economia social i solidària, com per a aquelles persones o col·lectius que estan pensant en constituir el seu propi projecte econòmic. També oferim formacions descentralitzades en altres espais comunitaris i seus de l’economia social i solidària barcelonina.

Oferta formativa

Xarxa d'Intermediació Laboral


Al districte de Ciutat Vella existeix una gran quantitat de recursos públics i privats que ofereixen serveis d’orientació, formació i intermediació laboral.

Cadascun d’aquests serveis gestiona i/o ofereix accés a ofertes laborals (que depenen de programes concrets i amb requisits/canals d’accés ben diversos).

Aquesta format fa que les persones, en recerca de feina, alienes a aquest funcionament (per programes i projectes propis del sector) no acabin de tenir clar quina pot ser la millor forma per accedir a ofertes laborals i en molts casos acabin participant de diferents projectes/serveis per poder millorar les seves oportunitats.

Algunes d’aquestes ofertes són del teixit empresarial ubicat al Districte de Ciutat Vella, però en canvi no hi ha cap servei que les aglutini com a territori i pugui donar resposta a aquelles ofertes que no s’omplen, cosa que passa de forma habitual, sobretot en alguns sectors professionals.

El teixit econòmic del districte es divers però principalment ens trobem amb petita i mitjana empresa, així com d’altres iniciatives socials (associacions, entitats, projectes d’Economia social i Solidària,...) que també tenen una presència importat al territori.

A partir d’aquesta xarxa es pretén oferir una gestió agrupada de les ofertes del Districte de Ciutat Vella (no cobertes per altres projectes/serveis d’inserció) per poder enllaçar les necessitats del sector econòmic de proximitat amb els veïns i veïnes del territori.